سهامداران

شرکت هلدینگ سیاحتی و تفریحی پارسیان – شرکت هتل های بین المللی پارسیان

سازمان بیناد مستضعفان انقلاب اسلامی