پروزه هاي انجام شده

پروژه تكميل و بازسازي تعدادي از اتاق هاي طبفات هتل

ین پروژه شامل نوسازی کامل اتاق و سوئیت ها و نصب تجهیزات جدید و مدرن در اتاق ها و نصب تخت و کمد و تلوزیون و سایر امکانات رفاهی می باشد که بذر سال 1395 اتاق هاي هتل به طور كامل بازسازي و نوسازي شد 

پروزژه تكميل و به روز رساني نمازخانه هتل

جهت انجام بهتر مراسم و فریضه نماز در هتل نیاز به گسترش و توسعه نمازخانه هتل بود که این پروژه انجام شد و نمازخانه هتل به طور كامل نوسازي شد