جذب مشارکت با شرکت های دانش بنیان

هتل پارسیان شیراز در راستای سیاست‌های ابلاغی شرکت هتل های بین المللی پارسیان ، در نظر دارد نسبت به مشارکت و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام نماید.

لذا بدینوسلیه از شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه‌ هتلداری و گردشگری و توریست فعالیت دارند دعوت به همکاری بعمل می‌آید

لذا خواهشمند است  از طریق شماره تلفن2330000-0713 واحد توسعه و سرمایه گذاری هتل پارسیان شیراز ، پیشنهادات همکاری خود را ارائه نمایند.